בטיחות מלגזות

 
 
 
מלגזה הינה כלי מכני המאפשר הרמה ושינוע של מטענים במרחקים קצרים באמצעות הנפה הידראולית. אם קראתם את המשפט הראשון וחשתם שמדובר בסינית, כדאי שתמשיכו לקרוא - הכל יתבהר בהמשך. בעת הפעלת המלגזה, ישנם שני מנגנונים עיקריים עליהם אחראי המפעיל, המלגזן. הראשון הוא למעשה מנגנון התנועה של המלגזה עצמה, נסיעת המלגזה על פני השטח, ממש כמו כל כלי רכב ממונע רגיל. המנגנון השני אותו "המזלג" עצמו שאחראי על הרמה והורדה של המטען אותו נרצה להעביר ממקום למקום. זהו למעשה המבנה הממוקם בחלקה הקדמי של המלגזה ובאמצעותה מבוצעת פעולת ההנפה ובהמשך, ההנחה.
 

הבטיחות האישית של המלגזן

 
המלגזן עובד לרוב בסביבת אחסון או בשטחים לוגיסטיים בהם בני אדם אינם מסתובבים סתם כך. בשל עוצמת הכלי, חשוב שהמלגזן יקפיד על הוראות השימוש וינקוט משנה זהירות. סיבובים חדים מדי, חוסר איזון של המשקל על גבי המלגזה וגורמים אחרים שעשויים לגרום להפלתה או הטייתה של המלגזה, עלולים להסתיים בפציעה קשה ואפילו במוות, שלא נדע. על כן, על המלגזן לשמור על בטיחות ולהקפיד שלא לחרוג מכללי הבטיחות עליהם הוא נבחן במסגרת מבחן ההסמכה שקדם לקבלת רישיונו.
 
 
 
פתרונות שינוע לעסקים
 
בטיחות מלגזות
 
 
 
 

כללי בטיחות בהפעלת מלגזות

 
הפעלת מלגזות היא למעשה מכלול הפעולות הקשורות לשימוש במלגזה על שלל מנגנוניה. ישנם מספר כללי בטיחות חשובים מאוד הנוגעים לכל אחד מההיבטים השונים של תפעול מלגזה. נהיגה רגילה, נהיגה על מישורים משופעים או נהיגה בשטחים אורבניים, עצירות וחניות, תדלוק וטעינת מצברים; כל אלה הם שימושים שונים של של המלגזה, אליהם יש להתייחס בכובד ראש תוך הקפדה מלאה על כל כללי הבטיחות
 

הגורמים העיקריים לתאונות מלגזות

 
ניתן לחלק את הגורמים לתאונות מלגזה לשלושה: המלגזן, המלגזה, וסביבת העבודה בה מפעיל המלגזן את הכלי. בשל חוסר עירנות, רשלנות או טעות אנוש, יכול המלגזן לגרום לתאונה. המלגזה, ככלי עליו נוסע המלגזן, חייבת להיות תקינה. במידה ואחד החלקים במלגזה אינו מבצע את תפקידו כראוי, קיים סיכון בטיחותי המאיים על מפעיל הכלי. סביבת עבודה שאינה מאפשרת שמירה על כללי הבטיחות הללו תהווה סיכון גבוה לתאונות.
 

טיפול במטענים

 
על פי רוב, יהיו המטענים מונחים על משטחי עץ אותם מרים המלגזן באמצעות "המזלג". על מנת לאפשר נסיעה בטוחה על המלגזה, יש לזכור כי שיווי המשקל על גבי המלגזה מושפע ומשתנה בהתאם לגודל המטען, צורתו, ומידת חלוקת המשקל בעצם המועבר, כמו גם אופן הנשיאה והשינוי של המטען באמצעות המלגזה. שמירה על שיווי משקל תבטיח את בטיחות המלגזן וסביבתו. מלגזן מיומן יודע כיצד לשנע מטענים תוך כדי שמירה על שיווי משקל, התחשבות נכונה במשקל אותו הוא נושא בעת נסיעה בשטחים שונים ובעת פניות וסיבובים. כפי שודאי הבנתם עד כה, בכל הנוגע אל בטיחות מלגזות, אין להקל ראש בחשיבותם של כללי הבטיחות.